Siden 1. september 2016 har jeg været ansat hos Coloplast a/s med titel af at være Disability Stakeholder Manager.

Det er min første ansættelse inden for den private sektor.

Coloplast har altid baseret sin udvikling af produkter på et tæt samarbejde med brugerne af produkterne. Det gør Coloplast for at sikre produkternes evne til at modsvare brugernes behov i dagligdagen - sundhed, anvendelighed og design.

Coloplast har også tradition for at støtte organisationerne i forskellige lande mhp. at opnå bedre støttemuligheder, når det gælder efterspørgslen efter produkterne.

Coloplast ønsker at udvikle og styrke samarbejdet med brugerne - gennem deres organisationer - for at sikre en udvikling, der modsvarer brugernes behov og ønsker.

Det er netop i et arbejde som dette, jeg kan benytte mine kompetencer.

Stig Langvad